pölkky suomi english katso jälleenmyyjät

- - - tausta_001ajank.jpg

Biotalouden selkäranka saha- ja puutuoteteollisuudessa

Kuusamolaisen Pölkky Oy:n toimitusjohtaja Jouko Virranniemi uskoo saha- ja puutuoteteollisuuden vahvaan tulevaisuuteen osana Suomen biotalouden strategiaa. -Puun uudet käyttömahdollisuudet tarjoavat vaihtoehdon uusiutumattomille materiaaleille rakentamisessa, energiatuotannossa, tekstiili- ja pakkausteollisuudessa. Puu ja sen jalostus ovat pitäneet pintansa Suomessa 150 vuotta ja näyttää siltä, että siihen taas palataan kun muut toimialat sulavat alta.

Hallituksen puurakentamisen edistämistoimia Virranniemi pitää onnistuneina, mutta toivoo julkisen sektorin, kuntien ja valtion, ottavan omassa rakentamisessaan puurakentamisen mahdollisuudet ja markkinan vakavammin ja siirtyvän juhlapuheista todellisiin tekoihin. -On liian monta julkista rakentamishanketta, joita ensin hehkutetaan puurakentamiselle ja jotka kalkkiviivoilla vaihtuvatkin perinteiseksi betoniksi.

- Suomessa julkinen rakentaminen tulisi vahvemmin kytkeä vähähiilisyyttä ja ekologisuutta edistäviin tavoitteisiin, ehdottaa Virranniemi. Tämä voitaisiin toteuttaa ottamalla hiilijalanjälki energiatehokkuuden tapaan rakentamisen säädöksiin ja Ruotsin tapaan tuoda puurakentaminen voimakkaasti sosiaaliseen asuntotuotantoon. Se olisi tervettä markkinaehtoista ohjausta yhteiskunnan puolelta.

Virranniemen mielestä puukerrostalo on jo nyt kilpailukykyinen sekä laadukas tuote, johon kuluttajien kiinnostus on vahvassa kasvussa. - Monissa maissa kampanjoidaan oman raaka-aineen käytön puolesta. Niin meilläkin pitäisi tehdä ja ohjata kaavoituksella, julkisen rakentamisen tilauksilla ja rakentamisen määräyksillä
rakentamista uusiutuvien materiaalien käyttöön.

Hotelli Rento Imatralla / Kuusamo Hirsitalot Oy

Asiakaslähtöisyyttä rakentamiseen

Jouko Virranniemen mielestä rakennusteollisuuden tuotannossa tulisi nykyistä paremmin huomioida ihmisten toiveet asumisen laadusta. - Me tarvitsemme yhä enemmän asiakaslähtöistä ajattelutapaa rakentamiseen. Jos kuluttajat ovat kyllästyneet kosteus- ja homeongelmiin ja haluavat asua hyvän sisäilman omaavissa puukerrostaloissa, meidän täytyy tarjota niitä asiakkaille.

- Varsinkin kiinteistöissä, missä on ollut kosteus- ja homeongelmia, on suuri kiinnostus vaihtaa kuivaan, hyvän sisäilman omaavaan rakennukseen. Kun asutaan puupintaisessa huoneessa, puu on niin lämmin materiaali, että asukas käy sitä sivelemässä. Ei ihme että tutkimukset osoittavat puulla olevan myönteisiä, hyvää mieltä lisääviä terveysvaikutuksia, sanoo Virranniemi.

Virranniemi uskoo puukerrostalorakentamisen todelliseen läpimurtoon. - Puukerrostalotuotannon tekniset ongelmat on kyetty meneillään olevissa kohteissa ratkaisemaan. Vantaan Kivistöön valmistuva asuntomessukohde on merkittävä läpimurtokohde pääkaupunkiseudulla. Sen toteuttaminen on tuonut osaamista lisää kaikille hankkeeseen osallistuneille toimijoille niin puuosatoimittajille kuin rakentajallekin.

Puurakentamiseen erikoistuneita rakennusliikkeitä tarvitaan

Virranniemi kaipaa Suomen teollisen rakentamisen markkinoille puurakentamiseen erikoistuneita rakennusliikkeitä. - Meillä on osaamisen puolella paljon petrattavaa. Suomessa on liian vähän rakennusliikkeitä, jotka hallitsevat teollisen puurakentamisen. Onneksi on yrityksiä, joilla on kiinnostusta erikoistua tähän ja hankkia erityisosaamista toistojen kautta.

- Vaikka olemme lähentyneet rakentamisen toimialaa, haluamme olla kuitenkin rakennusliikkeille puutuoteosien toimittaja, tuoteosien asentaja ja kumppani emmekä mennä rakentamisen tontille, kuvailee Virranniemi Pölkky Oy:n roolia rakentamisen kentässä. Nyt kun talotehtaiden tilauskanta on alhaalla, haemme uutta markkinaa puukerrostalotuotannosta.

- Onneksi myös muut isot puurakentamisen järjestelmätoimittajat ovat tehneet pitkäjänteistä työtä puukerrostalorakentamisen eteen, minkä myötä Suomeen on syntynyt erilaisia puukerrostalorakentamisen järjestelmiä. Puurakentamista tulee edistää kaikkien rakentamisen verkostossa mukana olevien laadukkaalla yhteistyöllä, muistuttaa Virranniemi.

Esimerkkinä hyvin toimivasta puukerrostalotuotannosta Virranniemi mainitsee Ruotsin. - Ruotsissa on teollinen valmistus viety niin pitkälle kuin se puurakentamisessa voidaan viedä. Samanlaiseen markkinaan pitää Suomessakin pyrkiä. Uskon että Suomessakin kymmenen prosentin osuus kerrostalorakentamisessa saavutetaan puulla pian. Tärkeintä on, että toteutamme koko ajan uusia kohteita emmekä jää keikkumaan tähän välimaastoon.

Sammutusjärjestelmä kaikkeen kerrostalorakentamiseen

Virranniemi pitää puurakentamisen määräyksiä epäjohdonmukaisina, kun puutalossa joudutaan peittämään kaikki puupinnat, vaikka kaikissa puukerrostaloasunnoissa on vielä sammutusjärjestelmä. - On huvittavaa, että betonitaloissa voidaan paneloida kaikki pinnat ja sprinklausta ei vaadita. Puun pitäisi olla samalla viivalla muiden materiaalien kanssa ja viranomaisten pitäisi tuoda kustannuksia nostava sammutusjärjestelmä pakolliseksi kaikkeen kerrostalorakentamiseen. Ongelmana on myös eri kunnissa esiintyvät paloviranomaisten tulkintaerot.

- Palotutkimukset osoittavat, että massiivipuurakenteet eivät pala nopeasti, ne korkeintaan hiiltyvät. Asukkaiden kannalta suurin ongelma on sisustusmateriaaleista lähtevät palokaasut, muistuttaa Virranniemi. Lisäksi media luo väärää mielikuvaa uutisoidessaan että puukerrostalo paloi, vaikka kyseessä on sata vuotta vanha puurakennus, jolla ei ole mitään tekemistä tämän päivän turvallisen rakentamisen kanssa.

Lisätietoja: Jouko Virranniemi, 040 064 4999, jouko.virranniemi@polkky.fi

Pölkky Oy

Pölkky Oy on Kuusamossa yli 40 vuotta toiminut perheomistukseen perustuva sahayritys, joka on Pohjois-Suomen suurin yksityinen puunjalostaja. Pölkky-konsernin sahat ja jatkojalostuslaitokset sijaitsevat Kuusamossa, Taivalkoskella ja Kajaanissa. Oulussa Pölkyllä on painekyllästyslaitos.

Yhtiö tuli mukaan rakentamiseen Kuusamon Hirsitalot Oy:n osaomistuksen kautta. Pölkky Oy toimittaa Kuusamon Hirsitalot Oy:lle kaiken raaka-aineen liimatuista lamellihirsistä lattialautoihin, paneeleihin ja painekyllästettyihin terassilautoihin. Voimavarojen yhdistämisellä yhtiöt ovat lisänneet hirsitalotuotannon osaamista nykyaikaiselle tasolle niin, että vanha hirsitalorakentaminen sai tuotantoteknologian kehittymisen myötä uuden ilmeen.

Pölkky Oy on rakennusteollisuuden tuoteosatoimittaja ja tuottaa valmiita rakentamisen komponentteja verkoston kautta kaikkeen rakentamiseen. Kolmen sahan yhteistuotanto on vuodessa 640 tuhatta kuutiota, josta 45 tuhatta kuutiota on liimapuuta.

Pölkky Oy toimittaa puumateriaalin sahatavarasta liimapuuhun Vantaalle rakennettavaan Euroopan suurimpaan puukerrostaloon. Puutavara lopputyöstetään asennusvalmiiksi Koskisen Oy:llä ja Heinolassa VVR Wood Oy:llä. Tilauksen ansiosta Pölkky Oy on investoinut työstökoneisiin ja uusiin tuotantolinjoihin lyhyessä ajassa 2,5 miljoonaa euroa.

Pallo-Karhujen liigajoukkueen uusi nimi on Pölkky Kuusamo

Pölkky Oy ja Kuusamo Hirsitalot Oy tukevat Kuusamon Pallo-Karhujen naisten lentopallon mestaruusliigajoukkuetta tulevalla kaudella 2014–2015. Sopimus yhteistyöstä on kaksivuotinen, ja se allekirjoitettiin juhannuksen alla 19.6.2014.

Viime keväänä mestaruusliigaan nousseen joukkueen uusi nimi on ”Pölkky Kuusamo”. Nimestä kertova uusi logo tulee olemaan näkyvästi esillä mm. lentopallonaisten peli- ja lämmittelypaidoissa, peli-ilmoittelussa ja joukkueen mainonnassa. Nimen Kuusamo-osa viittaa tietenkin toiseen yhteistyökumppaniin eli Kuusamo Hirsitaloihin, mutta kertoo samalla myös joukkueen kotikaupungin. Sopimukseen kuuluu myös kaikkien seuran lentopalloilevien juniorijoukkueiden tukeminen.

”Me Pölkyllä uskomme kuusamolaiseen naislentopalloiluun ja haluamme olla mukana auttamassa urheilijoita kohti menestystä mestaruusliigassa. Nyt vaan kaikki kynnelle kykenevät mukaan seuraamaan otteluita ja kannustamaan Pölkky Kuusamon lentopalloilijat voittoon, ottelu kerrallaan”, innostaa Pölkky Oy:n toimitusjohtaja Jouko Virranniemi.

Tyytyväiset sopimuskumppanit vasemmalta oikealle: Pölkky Oy:n toimitusjohtaja Jouko Virranniemi, Kuusamon Pallo-Karhut Lentopallo ry:n puheenjohtaja Tarmo Ronkainen sekä Kuusamo Hirsitalot Oy:n toimitusjohtaja Arto Orjasniemi.

Pölkky ja Kuusamo Hirsitalot mukana rakentamassa Euroopan suurinta puukerrostaloa

Vuoden 2015 asuntomessuille Vantaalle rakennetaan Euroopan suurin puukerrostalo. Pölkky Oy toimittaa rakennuskohteeseen tarvittavan puumateriaalin aina sahatavarasta liimapuuhun, ja Kuusamo Hirsitalot Oy vastaa kohteen runkorakenteiden työstöstä. Rakennuttajina toimivat Suomen Vuokrakodit Oy ja TA-Asumisoikeus Oy ja pääurakoitsijana Rakennusliike Reponen Oy. Puukerrostalon arkkitehtuuri on Arkkitehtitoimisto Vuorelma Arkkitehdit Oy:n käsialaa.

Seitsenkerroksiseen puukerrostaloon tulee 186 asuntoa, joiden asuinpinta-ala yhteensä on yli 10 000 neliömetriä. Talon alimpaan kerrokseen rakennetaan pysäköintitilaa noin 80 autolle. Aurinkoenergiaa hyödyntävä rakennus täyttää VTT:n määrittelemän passiivienergiatason. Myös talon äänieristys- ja paloturvallisuusratkaisut ovat hyvin korkealuokkaisia.

”Toivomme, että puukerrostalorakentaminen yleistyisi nykyisestä huomattavasti ja haluamme olla mukana tukemassa tätä kehitystä. Investoinnit liimapuun jatkojalostukseen sekä rakennuskomponenttien ja sahatavaran tuotantoon varmistavat Pölkyn ja Kuusamo Hirsitalojen kyvyn toimittaa korkealaatuista puutavaraa sekä pienempiin että suurempiin rakennuskohteisiin myös tulevaisuudessa. Tämä Euroopan suurin puukerrostalo on suomalaisen puurakentamisen kärkihanke, ja sen työllistävä vaikutus molemmissa kuusamolaisissa yrityksissä on huomattava. Lisäksi hanke työllistää välillisesti myös muita paikallisia yrityksiä”, kertoo Pölkky Oy:n toimitusjohtaja Jouko Virranniemi.

Tero Vesanen valittiin asiantuntijaksi liimattujen puutuotteiden tuotekehitykseen

Pölkky Oy käynnisti kesäkuussa 2013 kehittämishankkeen liimattujen puutuotteiden tuotannon ja myynnin kehittämiseksi. Hankkeen projektipäälliköksi valittiin rakennusinsinööri, BBA Tero Vesanen, jolla on pitkä ja monipuolinen kokemus mekaanisesta puunjalostuksesta sekä liimattujen puutuotteiden kehittämisestä ja markkinoinnista.

Yhteystiedot:
Projektipäällikkö Tero Vesanen
tero.vesanen@polkky.fi
puh. 050 3491354

Pölkkyä juostiin maailmankartalle

Tukholman maraton juostiin sateisessa ja viileässä säässä 1.6.2013. Se ei Pölkyn juoksijoita kuitenkaan haitannut, sillä juoksutapahtuman järjestelyt toimivat loistavasti. Lisävauhtia suoritukseen toivat matkan varrella juoksijoita viihdyttävät bändit ja paikan päälle saapunut suomalainen yleisö. Suomen lippuja reitillä näkyikin todella paljon!

Myös ensimmäisen maratonmatkansa Ruotsin pääkaupungissa juossut tuotantopäällikkömme Janne Kajava oli tyytyväinen suoritukseensa: tavoite saavutettiin ja juoksuhaluja löytyy vielä, joten seuraava kisa on jo mietinnän alla. Janne aloitti harjoittelunsa maratonia varten syksyllä 2012.

Näin pölkkyläisiltä matka taittui: Mikko Luikku 3.42, Veli Jumisko 4.00, Kauno Ronkainen 4.06, Marko Kemppainen 4.34, Jyrki Pitkänen 4.35 ja Janne Kajava 5.02.

Pölkky työllistää kesällä nuoria

Pölkky palkkaa jälleen ison joukon nuoria kesätöihin v. 2013. Kuusamon tuotantolaitoksilta työpaikan kesäksi saa 22 esim. alaa opiskelevaa tai paikallista nuorta. Tutustu työelämään –ohjelman kautta Kuusamoon työllistyy lisäksi 24 nuorta työntekijää eli tonnilaista. Taivalkosken Ulean tuotantolaitoksilla vastaavat luvut ovat 10 ja 8 sekä Kitkawoodin sahalla 8 ja 4. Lisäksi Kajaaniwoodin tuotantolaitokselta Kajaanista työpaikan kesäksi saa 8 nuorta.

The Pölkky Band jälleen mukana FirmaRock-kilpailussa

FirmaRock on yrityksille ja yhteisöille suunnattu tapahtuma, joka yhdistää musiikin, verkostoitumisen ja hauskanpidon. Kauden 2013 kolmannessa osakilpailussa Helsingin Apollossa kajahti 12.4. jälleen kuin viimeistä päivää!

The Pölkky Band sai Pölkky Oy:n pikkujouluissa niin raikuvat suosionosoitukset, että aamuyön tunteina joulukuussa 2012 soittajat innostuivat ilmoittautumaan mukaan tähän järjestäjien sanoin maailman rokkaavimpaan yritystapahtumaan!

Vuoden 2013 kisaan päätettiin lähteä itse tehdyillä biiseillä. Laulaja-kitaristi Mikko Luikku teki kaksi uutta kappaletta, joista toinen ’’Sä oot kuin puu’’ liittyy yrityksen toimialaan eli puuhun. Toinen kappale, nimeltään ’’Tää city ei oo mun’’, kertoo puolestaan yleisemmin elämästä sekä sen haasteista.

Viime vuonna The Pölkky Band osallistui kisaan seitsemän muusikon voimin, mutta tämän vuoden kisaan lähdettiin viiden miehen kokoonpanolla. Viime vuodesta poiketen Kari Miettunen vaihtoi akustisen kitaran bassoon ja Mikko hoiti lauluosuudet yksin. Bändissä esiintyivät yllämainittujen lisäksi Harri Siikaluoma (rummut), Vilho Koivisto (kitara) ja Mika Ahola (koskettimet).

Tuomariston lopulliset valinnat jatkoon menijöistä julkaistaan toukokuun 2013 lopussa.

The Pölkky Bandin kilpailukappaleet kuulet myös netistä:
The Pölkky Band - Sä oot kuin puu
The Pölkky Band - Tää city ei oo mun

Tekemisen meininkiä Pölkyllä!

Pölkky-yhtymän Kitkawoodin tuotantolaitoksen pienpuulinjalla sahattiin iltavuorossa 27.3.2013 uudeksi tuotantoennätykseksi 547 m³:ä valmista sahatavaraa, mihin määrään tarvittiin tukkeja 1090 k-m³:ä. Em. tuotantoennätys syntyi, kun sahalinjalla oli kaksi miestä töissä.

Kautta aikojen paras sahauspäivä koko Pölkky-yhtymässä oli 18.2.2013, jolloin 140 täysperävaunullisesta (7231 k-m³) tukkeja syntyi valmista sahatavaraa 60 täysperävaunurekallista.

Tuotantotavoitteet vuodelle 2013 ovat haasteelliset, mutta tällä vauhdilla niiden saavuttaminen on mahdollista. Kiitos koko Pölkky-yhtymän henkilöstölle ja erityisesti tuotantolinjoilla ahkeroiville työntekijöille! Jotta tuotantotavoitteisiin päästäisiin, täytyy myös puukaupan käydä toisella vuosipuoliskolla tasaiseen tahtiin sekä puustamaksukykyisillä hinnoilla.

Pölkyn kyky palvella asiakkaitaan paranee Pellon painekyllästystoiminnan hankinnan myötä

Pölkky Oy on hankkinut omistukseensa Pellon painekyllästysliiketoiminnan ja -tuotannon JRK Tekniikka Oy:ltä. Sopimuksen mukaan toiminta siirtyi Pölkylle helmikuun 2013 alusta alkaen.

Lue lehdistötiedote tästä

Työministeri Lauri Ihalainen vihki Pölkky Oy:n uuden liimapalkkitehtaan 5.11.2012

Pölkky Oy:n uuden liimapalkkitehtaan tuotanto on päässyt täyteen vauhtiin. Lämminhenkisen vihkiäisjuhlan kunniavieraana oli työministeri Lauri Ihalainen. Uusi liimapalkkitehdas on osa jatkojalostuksen investointiohjelmaa, jonka kokonaisarvo on noin 9 miljoonaa euroa. Kehittämishankkeessa rakennettiin pintakäsittelylinja, sormijatkoslinja sekä liimahirsien ja rakennuspalkkien liimauslinja. Palkkien katkaisulinja valmistuu ensi vuoden alussa. Jatkossa uusitaan yksi höyläyslinja ja automatisoidaan tuotekeräily.

Lue lehdistötiedote tästä

 

 

 

Pölkky Oy:lle myönnettiin Oulun kauppakamarin Vetovoima-palkinto 2012

Lue lehdistötiedote tästä

Pölkyn pojat Ruskamaratonilla Levillä 1.9.2012

ruskamaraton-levilla-2012
Ruskamaraton on kaikille juoksuharrastajille tarkoitettu iloinen tapahtuma, jossa aika ei ole tärkein. Osallistujia tänä vuonna tapahtumassa oli 2613, joista pölkkyläisiä oli mukana juoksemassa 13.

Kuvassa oikealta vasemmalle: (TMYL) Teppo Heikkala - 3:35:25, (PMYL) Jussi Ronkainen - 1:30:32, (TM40) Mikko Luikku - 4:17:27, (PMYL) Markus Vira - 1:58:33, (PM40) Veli Jumisko - 2:02:53, (PM50) Kauno Ronkainen - 1:45:23, (PM40) Keijo Haataja - 1:50:33, (PM50) Tapio Törmänen - 2:09:55, (PMYL) Janne Kajava - 2:09:13, (TM40) Jyrki Pitkänen - 4:43:50, (PM40) Marko Kemppainen - 2:12:44. Mukana olivat myös (ei kuvassa): (TM50) Taisto Kivelä - 3:48:52 ja (PM50) Sakari Kivelä - 1:46:21.

 

 

Pölkky Oy ja UPM ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Pölkky Oy ostaa Kajaanin sahan

Liiketoiminta siirtyy sopimuksen mukaan uudelle omistajalle syyskuun alussa.

Lue lehdistötiedote tästä

Pölkkyläisiä Terwamaratonilla

Terwamaraton
Kymmenen juoksijaa Pölkyltä osallistui perinteiseen Terwamaraton-kilpailuun 26.5. Oulussa. Kaksi ensikertalaista, Jyrki Pitkänen ja Mikko Luikku, juoksivat täysmaratonin eli 42,2 km ja muut juoksivat 21,1 kilometrin mittaisen puolimaratonin. Kaikki osallistujat pääsivät maaliin hyvässä kunnossa.

Yhteensä tapahtumaan osallistui yli 2800 juoksijaa. Olosuhteet olivat juoksuun lähes täydelliset: lämpötila oli +17 °C ja aurinko paistoi. Juoksijoiden huolto oli järjestetty kilpailussa erinomaisesti. Tarjolla oli juotavaa ja energiapaloja kolmen kilometrin välein.

Pölkyn joukkueen juoksijoiden sarjat ja ajat kuvan vasemmasta laidasta alkaen: Jussi Ronkainen PMYL 1.31.55, Keijo Haataja PM40 1.54.14, Tapio Törmänen PM55 2.02.05, Touko Tuovinen PM45 2.02.04, Veli Jumisko PM45 2.07.25, Jyrki Pitkänen TM40 4.47.03, Taisto Kivelä PM50 1.37.16, Sulevi Määttä PM45 1.51.48, Mikko Luikku TM45 4.34.44 ja Teppo Heikkala PMYL 1.35.08.

The Pölkky Band FirmaRock 2012 -kisoissa


The Pölkky Band osallistui FirmaRock 2012 -kilpailuun 11.5. Helsingin Apollo Live Clubilla. Mukana tässä osakilpailussa oli yhdeksän eri yritysten yhtyettä, joista kolme valittiin jatkoon semifinaaleihin. Lopuilla bändeillä on mahdollisuus päästä jatkoon ns. villin kortin avulla, jonka varaan The Pölkky Bandinkin kohtalo jäi. Kilpailussa oli mukana todella ammattitaitoisia yhtyeitä, joista useimmat esittivät raskaamman sarjan rockmusiikkia. The Pölkky Band esitti kolme omaa kappaletta.

The Pölkky Bandia tuomaristo kehui rohkeudesta soittaa omia kappaleitaan. Huomiota niissä herättivät etenkin hyvämeininkiset kertosäkeistöt. Kappaleiden muuhun sanoitukseen ja sovitukseen toivottiin kappaleiden tekijän kiinnittävän enemmän huomiota. Bändin soittajien roolitusta pitää vielä kehittää esiintymisen osalta. Edelleen soittopuolella kitarasovituksia olisi voinut monipuolistaa, mutta Vilho Koiviston soittamat soolot olivat erittäin onnistuneita kappaleiden taustoilla.

Kaiken kaikkiaan The Pölkky Band oli tuomariston mielestä hyvä bilebändi, jolla on tosi "pölkkymäinen" meininki ja jolle tarjottiin jo keikkaakin.

Tuomaristossa istuivat Eero Peurala, Paula Herkman ja Hanna Backända.

 

 

Pölkky Oy:n vähittäismyynti ja rakentajapalvelu siirtyvät Kuusamon keskustaan

Kuusamolainen puunjalostusyritys Pölkky Oy on myynyt liiketoimintakaupalla puutavaran vähittäismyynnin liiketoiminnan kuusamolaiselle Ikipuu Kuusamo Oy:lle. Liiketoiminta siirtyy uudelle omistajalle 2.5.2012, mihin saakka vähittäismyynti jatkuu normaalisti Pölkky Oy:n sahalta. Liiketoimintakauppaan ei liity henkilöstöjärjestelyjä.

Liiketoimintakauppaan liittyen Pölkky Oy ja Ikipuu Kuusamo Oy ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jonka mukaan Ikipuu Kuusamo Oy hoitaa jatkossa Pölkky Oy:n tuotteiden vähittäismyynnin ja siihen liittyvän rakentajapalvelun. Yhteistyösopimuksen tavoitteena on kehittää puutavaran paikallismyynnin valikoimaa ja rakentajapalvelua. Puutavaran myyntipiste siirtyy Kuusamon keskustaan Torangin teollisuusalueelle lämpövoimalan viereen. Uusi puutavaraliike avataan suunnitelmien mukaan toukokuun alussa.

Pölkky Oy keskittyy jatkossa tukkukauppaan ja teollisuusasiakkaiden palveluun. Toimitukset tehtailta tapahtuvat täysin rekkakuormin. Pölkky Oy:n investoinnit liimapalkkituotantoon ja pintakäsittelyyn ovat valmistuneet aikataulussa ja ne mahdollistavat Pölkky-tuoteperheen laajentamisen ja kehittämisen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Pölkky Oy:n toimitusjohtajan Jouko Virranniemen mukaan "tehdyn ratkaisun jälkeen yhteisenä tavoitteena on, että rakentajapalvelu paranee ja Pölkyn tuotteiden myynti lisääntyy Koillismaalla".

Ikipuu Kuusamo Oy:n yrittäjän Matti Aikion mukaan asiakkaiden on helpompi asioida vähittäismyyntiin erikoistuneessa puutavarakaupassa. "Tuotevalikoimaa ja palvelua kehitetään joustavasti rakentajien tarpeiden mukaisesti, ja yhteistyö Pölkky Oy:n kanssa takaa laadukkaat paikalliset tuotteet ja luotettavat toimitukset kaikille asiakkaille."

Ulean saha Taivalkoskella on palkannut uusia työntekijöitä

Pölkky-konsernin Ulean saha Taivalkoskella on palkannut lisää työväkeä puun jatkojalostukseen ja sahaukseen. Saha työllistää tällä hetkellä noin 60 henkilöä, tukkikuormia sahalle tulee päivittäin yli 40 ja sahaustuotanto on vuodessa noin 140 000 kuutiometriä. Jatkojalostusta kehittämällä Pölkky Oy parantaa kilpailukykyään sopeuttaen jalostusta tilanteen ja raaka-aineen mukaan.

Ukkoherrana monella kämpällä - Jouko Niskalan Pölkky-mittarissa pian 40 vuotta täynnä


Elettiin helmikuuta vuonna 1972. Silloin metsäpäällikkö Matti Virranniemi pestasi Jouko Niskalan Pölkyn Metsäosastolle.  Työ alkoi ylösottajana saksimiehen taisteluparina ja Kuusamo tuli tutuksi, kun siirryttiin lanssilta lansille. Tutuksi tuli muukin kuin numerosarja 4-3-15. – Tukki oli silloin järeämpää. Kuusamon Yhteismetsältä ostettiin pystyyn leimikoita. Kovalla pakkasella varusteina olivat paksut kinttaat ja kylmässä toimiva lyijykynä, Niskala muistelee hymy huulessa.

Pari vuotta myöhemmin oli ukkoherrasta puute. Matti Virranniemi oli jälleen asialla. Ja niin Niskalan tie kulki monelle kämpälle. Esimerkiksi Toosavaara, Martinluoma, Luoma ja Kuusamon viimeiseksi tukkikämpäksi jäänyt Jäkälämutka olivat tämän ukkoherran tukikohtia. – Hakkuutavat ovat isoin muutos minun työurallani, kun siirryttiin metsurista motoon. Toosavaarassa oli parhaimmillaan 50 miestä ja kymmenkunta traktoria. Elämänluukusta sai joka aamu potut ja käristyksen, ei salaattia.

Ukkoherra-jakson jälkeen Niskala siirtyi ostomieheksi. Taas oli asialla Matti Virranniemi ja hänen kysymyksensä kuului: - Alakasitko Jouko ostomieheksi? Jouko alkoi. – Siinä sitä pikkuhiljaa opettelin. Ja vaihtelevaa on ollut. Pölkyllä ei muuten koskaan ole käsketty, että nyt sinä hoidat tuon ja tuon. Ite on junailtu ja luottamusta on löytynyt. ATK on helpottanut näitä töitä, vaikka sen opettelu ei aina niin helppoa ollutkaan.

Vaikka tukin koko on Niskalan vuosikymmenten saatossa pienentynyt, niin metsä voi tämän Lämsänkylän Niskalasta kotoisin olevan metsämiehen mielestä hyvin. – Puu kasvaa. Sitä tullee lissää, kun metsä hoidetaan. Jopa tutkijat ovat yllättyneet metsän nykyisestä kasvuvauhdista. Harmittaa, kun on semmosiakin metsänomistajia, jotka katsovat mieluummin risukkoja kuin hoidettuja metsiä. Onkivapaa ne kasvaa, eikä semmosesta koskaan kunnon metsää tule. Aina koitamme opastaa. Se on meidän homma.

Maaliskuussa Joukon omaan vuosimittariin tulee lukema 63. Silloin Niskalan neljän vuosikymmenen savotta voi olla ns. kalkkiviivoilla ja entinen ukkoherra voisi siirtyä vapaaherraksi. – Ei niitä papereita vielä ole tehty.

Laadun tekeminen omissa käsissä uudella liimapalkkitehtaalla


Tulossa on vaikea vuosi 2012 koko Euroopalle. Toimimme todella haastavassa markkinaympäristössä, mutta onneksi olemme oikean materiaalin, puun, kanssa tekemisissä. Lisäkustannusten siirto lopputuotteiden hintoihin ei ole mahdollista tällä menolla, joten toimintoja on tehostettava, se on ainut tie.

Jatkojalostukseen tuleva Pölkyn uusin investointi, 108,5 m pitkä liimapalkkitehdas, antaa meille tilaisuuden tehdä ”ite”. Alihankinta jää sillä saralla pois ja laadun tekeminen tulee omiin käsiin. Teemme tuotteesta presiis sellaista kuin sen pitääkin olla.

Puusta rakentaminen on meidän juttumme. Puu on uusiutuva luonnonvara ja edustaa kestävää kehitystä. Siinäkin mielessä olemme oikealla alalla. Oikeita tuotteita kun sitkeästi kehitämme ja teemme mitä osaamme, niin hyvä tulee. Vaikka rakentaminen yleisellä tasolla onkin viime aikoina hieman niiannut, niin puusta rakentaminen jatkaa myötätuulessa. Meillä Pölkyllä on hyvä draivi päällä – antaa mennä vaan.

Tämän alan teollisuus, jos mikä, tarvitsee kustannuskilpailukykyä. Se ratkaisee varsinkin viennissä. Liiketoiminnan on tietysti oltava kannattavaa. Se, jolla on tässä asiat parhaimmalla tasolla, saa pisteet kotiin. Suomi on hyvin eturivissä, mutta kilpailijoiden kelkasta ei saa jäädä jälkeen. Me ollaan kyllä petrattu, mutta Ruotsin tavoittamisessa on kovasti tekemistä.

Pölkky hankkii raaka-ainetta Pohjois-Suomesta, yli 20 kunnan alueelta ja logistiikkakustannukset ovatkin suurin haasteemme näin laajalla hankinta-alueella. Mutta puuta ei oikein saada liikkeelle. Metsien omistuspohja on pirstaloitunut ja tämä kehitys on pysäytettävä. Eivätkä kaikki metsänomistajat suinkaan edes tiedä sitä, minkälaisia metsälöitä he omistavat.

Etelän satamat olivat aikaisemmin meille merkittäviä vientisatamia pitkine kuljetusmatkoineen. Oulu on kuitenkin Pölkylle luontainen satama ja Oulu on ottanut ykköspaikan. Myös muut pohjoisen satamat ovat nousseet kuvaan mukaan. Volyymimme ovat yritysostojen ansiosta kasvaneet ja siksi tarvitsemme säännöllistä linjaliikennettä. Kiitokset annamme Oulun kaupungille, kun se on ollut yhteistyössä mukana ja kehittänyt siltä osin mahdollisuuksiamme.

Meitä puumiehiä harmittaa se, että rakentamisessa oikeita puumateriaaleja on korvattu jäljitelmillä. Miksi puunnäköinen riittää? Mikä kuluttajaan on mennyt, kun pistää jäljitelmän aidon puun edelle? Silti on muistettava, että kuluttajahan se on tässäkin asiassa kuningas. Sahatavarasta on kuitenkin positiivista tarinaa kerrottavana: Aasiassa kysyntä kasvaa Japanin ja Kiinan johdolla ja Euroopassa kysyntä kasvaa kestävän kehityksen trendin ansiosta.

Hyvä tuoteperhe ja palvelu strategian kulmakivinä

Kari
Pölkky virittää kilpailukykyään kaiken aikaa. Talousjohtaja Kari Miettunen tietää, miltä pohjalta on hyvä ponnistaa. – Hyvä tuoteperhe ja palvelu ovat strategian kulmakiviä. Meillä on hyvä ja toisaalta haasteellinen raaka-ainepohja, joka jalostetaan nerokkaasti asiakkaille sopivaksi tuoteperheeksi. Tuotekehityksellä ja tuotannonsuunnittelulla jokaiselle tuotteelle haetaan oikea jalostus kannolta asiakkaalle. Myynti hakee sopivimmat asiakkaat, joiden kanssa kehitystyötä jatketaan. Logistiikka, varastointi ja palvelu mietitään asiakaskohtaisesti. Siitä syntyy Pölkyn tuoteperhe, pelkistää Pölkky-konsernin talousjohtaja Kari Miettunen sanomaansa siihen malliin, että viesti tulee kerralla selväksi.

Heti perään Miettunen muistuttaa, että tällä alalla ei olla keräämässä pikavoittoja, vaan toimitaan pitkällä tähtäimellä. Laadukasta puuta kasvaa joka päivä lisää ja rakentaminen maailmalla jatkuu. Olemme tulevaisuuden toimialalla, sillä puu uusiutuvana ja ekologisena materiaalina tulee voittamaan.

Miettusen mukaan vahvaa tuoteperhettä Pölkyn toiminnassa kaivataankin. – Pitkät kuljetusmatkat edellyttävät sitä, että täältä poispäin päästään kuljettamaan mahdollisimman arvokasta tavaraa. Laadukas raaka-aine on ollut ja on edelleen tärkeä. Mutta pelkästään sillä ei pysty enää voittamaan.

Pölkyn omistuspohjaa Miettunen luonnehtii joustavaksi, dynaamiseksi ja ketteräksi. – Omistajat ovat kaikki täällä töissä. Päivän tilanne pysyy hallinnassa ja nopea päätöksenteko on mahdollista. Omat vastuualueet ovat selkeät ja samassa paikassa työskentelemällä pystymme reagoimaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Korkea omavaraisuus ja vahva tase tekevät Pölkystä ketterän tällä toimialalla. Pitkällä tähtäyksellä toimialan kehitys näyttää hyvältä. Samaan hengenvetoon Miettunen lisää: - Tällä hetkellä markkinatilanne on koko Euroopassa haastava ja tulevana talvena kustannusten nousun siirtäminen tuotehintoihin on suuri haaste.

Pölkyn tuotannosta kaksi kolmannesta menee vientiin ja kolmannes jää kotimaahan. Kuusamoon tuotannosta jää kolmisen prosenttia. – Hankimme paikkakunnalle muualta rahaa 70 milj. euroa, joka kuitenkin kulutetaan pääosin täällä. Euro on meille tärkeä ja toimiva valuutta vientikaupassa, sillä maksamme kulut pääosin euroissa. Dollari on toinen päävaluutta, jolla käymme kauppaa Pohjois-Afrikassa.

Liimapalkki- ja sormijatkoshallin harjannostajaiset 30.9.2011

Pölkyn yli 40 vuoden historian aikana tälle tontille on rakennettu monenlaisia rakennuksia. Uusimman teollisuushallin (4300 m2) rakentaminen on toteutunut aikataulussa ja todella laadukkaasti. Hallityömaan työntekijöiden osuus rakentamisen edistymisestä on ollut merkittävä. Uuden hallin harjakaisia vietettiin perjantaina 30.9.2011.

Puu on tulevaisuuden raaka-aine rakentamisessa, joten luonnollisesti uuden hallin massiiviset runkorakenteet tehtiin liimatuista puista. Valtakunnankin tasolla mitattuna Pölkyn tämänkertainen investointi on todella merkittävä. Tämän investoinnin kautta saamme laadun tekemisen omiin käsiin -tehdään se itse kaikissa suhdannevaiheissa ja kaikkina vuodenaikoina.Paljon on vielä tekemättä, mutta vaiheittain päästään maaliin saakka ja kaikki on valmista vuoden 2012 alussa.

Pölkky sitoutuu kasvollisena yrityksenä kehittämään toimintaansa Koillismaalla ja uskoo liimapalkki- ja sormijatkosinvestoinnin parantavan Pölkky-tuoteperheen myytävyyttä ja kannattavuutta.

Hyvällä asenteella ja korkealla motivaatiolla kohti uutta oppia!

6.6.2011 alkoi Pölkyllä saha-alan ammattitutkintoon johtava oppisopimuskoulutus. Koulutukseen osallistuu yhteensä 13 alle 25 vuotiasta opiskelijaa. Heistä kaksi kouluttautuu saha- ja tasaamotyöhän ja 11 opiskelijaa jatkojalostukseen  höyläys, sormijatkos ja liimahirsi- sekä rakennuspalkkilinjatöihin.

Opiskelijat

Koulutus kestää kaksi vuotta ja suurin osa koulutuksesta tapahtuu työssäoppimalla sekä noin 25 lähiopetuspäivänä. Koulutuksen järjestää Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy. Hakijoita oli lähes 300!

Sahan puunkuorella ja purulla kaukolämpöä Taivalkoskella

Lue lisää.

Jouko Virranniemelle Metsähallituksen kultainen ansiomerkki

Metsähallitus on myöntänyt Jouko Virranniemelle kultaisen ansiomerkin tunnustuksena ansiokkaasta työstä valtakunnan metsätalouden, luonnonsuojelun ja luonnonvarojen monikäytön hyväksi.

Lue lisää.

Liimapalkkia ja sormijatkosta

Pölkyn uusin halli nousee yli satametrisenä saha-alueen itäreunaan.

antti-ja-petteri
Pölkky kehittyy.  Satametrinen rakennus kääntää pian päitä Viitostiellä, sen tuntumaan kun nousee uusi halli, jolla on pituutta 108,5 ja leveyttä 40 metriä. Sisällä on kaksi tuotantolinjaa: lamellihirsi- ja rakennuspalkkilinja ja sormijatkoslinja. – Koneet edustavat alan viimeisintä teknistä osaamista ja automaatiota. Parasta mitä maailmasta löytyy. Panostamme tässäkin laatuun, raportoi kehityspäällikkö Petteri Virranniemi. Noin seitsemän miljoonan euron hankkeen takana on puun jalostaminen. – Investointi syventää ja kehittää esimerkiksi Pölkyn ja Kuusamo Hirsitalojen yhteistyötä. Laitoksen kapasiteetti on noin 40.000 kuutiometriä vuodessa ja jatkossa puolet tuosta lukemasta on menossa Hirsitalojen tuotantoon. Laitos tekee liimapalkkeja ja lamellihirsiä sekä erikoispalkkeja. Se tulee olemaan kaksivuorokäynnissä, esittelee uuden jalostuslaitoksen toimintaa hallituksen puheenjohtaja Antti Virranniemi. Petteri Virranniemi esittelee liimapalkkilinjan tunnuslukuja eksaktisti, mutta ymmärrettävästi: – Maksimimitat ovat 300 x 600 milliä ja 13,6 metriä. Käytössä on yksikomponenttinen polyuretaaniliima. Esimerkiksi sormijatkeesta tulee niin luja, että se kyllä kestää ja mahdollinen katkeaminen tapahtuu jostakin muualta kuin jatkekohdasta. Molemmat tuotantolinjat tulevat Saksasta. Liimapalkkilinjan toimittaa Minda Industrieanlagen ja sormijatkoslinjan Grecon-Dimter.

Etiikkapalkinto 2010

Oulun Kauppaklubi ja Oulun Eteläinen Rotaryklubi ovat myöntäneet Pölkky Oy:lle vuoden 2010 Etiikkapalkinnon. Palkinnon myöntämisperusteissa perheyhtiön todetaan kehittäneen toimintojaan pitkäjänteisesti yhteistyössä henkilöstön kanssa. Edelleen Pölkky Oy:n katsotaan toimineen esimerkillisesti laadunvalvonnassa ja ympäristöarvojen huomioimisessa. Myös työntekijöiden, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien arvostus on yrityksessä korkealla.

Koulutusmyönteisimmän työyhteisön tunnustuspalkinto 2009

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy on myöntänyt Pölkky Oy:lle vuoden 2009 alueellisen koulutusmyönteisimmän työyhteisön tunnustuspalkinnon 7.10.2009.

Jäljen jättäjä

Vuoden kaupunkilainen 2008 / Jäljen jättäjä on Pölkky Oy:n toimitusjohtaja Jouko Virranniemi. Tunnustus annettiin joulunavauksessa 3.12.2008 Kuusamon uudistetulla torilla.

Pölkyn investoinnit vuonna 2008

Taivalkosken sahalla uusittiin sahan automatiikka, sen toimitti Heinola Sawmills.

Kuusamon tasaamolle hankittiin Finskan kameralajittelu sekä uusi automatiikka, Heinola Sawmills oli siinäkin toimittajana. Sekä Kuusamoon että Taivalkoskelle on rakennettu lisää sahatavarakatoksia. 

Uuden täysautomaattisen kuivaamokanavan rakennustyöt on aloitettu Kuusamoon, laitoksen toimittaa WSAB. Laitokseen tulee kapasiteettia 38.000 m3 ja valmiina se on keväällä 2009.

Ensi kesänä uusitaan Taivalkosken kuorimakone, BK5000 - Combi-2R. Siellähän on käytössä varakone, joka keväällä hankittiin palaneen koneen tilalle.

Siirryimme lähettämään sähköisiä laskuja 15.10.2008

Pääsääntöisesti kaikille asiakkaille lähetetään laskut tiedostona välittäjän kautta, joka edelleen toimittaa laskut joko sähköisinä suoraan asiakkaan reskontraan tai tulostaa paperille postin toimitettavaksi.  Välittäjänä toimii Liaison Technologies Oy.

5.9.2008 Vietettiin PÖLKKY Oy:n 40-vuotisjuhlia

Pölkky Oy juhli näyttävästi 40-vuotista ansiokasta taivaltaan Kuusamon Tropiikin areenalla järjestetyssä juhlassa. Työtekijöiden lisäksi paikalle oli saapunut runsaasti yhteistyökumppaneita, asiakkaita kotimaasta ja ulkomailta. Kaikkiaan paikalle oli saapunut 700 vierasta. Juhlassa kuultiin juhlapuheita, ruokailtiin sekä palkittiin ansioituneita työntekijöitä. Juhlayleisön musiikillisesta viihdyttämisestä vastasi Jari Sillanpää yhtyeineen.

Pyörät pölkkyläisille

Pölkky Oy jakoi kahdellesadalle työntekijälleen uudet polkupyörät 40-vuotis taipaleensa kunniaksi. Pyörät olivat myös yhtiön kiitos hyvin tehdystä työstä. Uudet polkupyörät ovat mainio keino kannustaa työntekijöitä liikkumaan.

- Työntekijöidemme hyvinvointi kiinnostaa. On tärkeää, että työntekijät ovat hyvässä kunnossa. Meillä on jo nyt keskimääräistä vähemmän sairauspoissaoloja, toimitusjohtaja Jouko Virranniemi totesi.

Pölkky Oy sponsoroi

Kuusamon Pallo-Karhujen naisten lentopallojoukkuetta.

Pölkky Oy:n neuvokset 

Tasavallan Presidentti on myöntänyt teollisuusneuvoksen arvon Pölkky Oy:n toimitusjohtajalla Jouko Virranniemelle 15.6.2007. Nyt Pölkky Oy:llä on neuvoksia kolmessa polvessa. Perustajajäsenistä veljesten isä U.A. Virranniemi oli kunnallisneuvos ja Teppo Virranniemi on talousneuvos.

jälleenmyyjät

- - banneri1.jpg