pölkky suomi english katso jälleenmyyjät

- - - tausta_00puunhankinta.jpg

Puunhankinta

Kaiken Pölkky-konsernin tuotantolaitosten käyttämän sahapuun hankkii Pölkky Metsä Oy. Osaava henkilökunta turvaa joustavan ja tarkoituksenmukaisen raaka-aineen saannin. Partnership-ajattelussamme on keskeistä, että myös metsäosastolla tiedetään asiakkaidemme vaatimukset. Puunhankintayhtiö hankkii, korjaa ja kuljettaa raaka-aineen metsästä sahoille.


Tee yhteydenottopyyntö lomakkeellamme

Pölkky Metsä Oy ostaa mänty- ja kuusisahapuuta vuosittain yhteensä noin 1 000 000 kuutiometriä. Pölkky Oy:n nykyaikainen sahaustekniikka mahdollistaa läpimitaltaan jopa yhdeksän senttimetrin sahapuun käytön. Hyvät suhteet ja pitkäaikainen yhteistyö paikallisten metsänomistajien sekä puunhankintaorganisaatioiden kanssa takaavat luotettavan puunsaannin. Jos olet aikeissa tehdä puukauppaa, ota yhteyttä alueellasi toimivaan Pölkky Metsän hankintaesimieheen.

Periaatteet

Puunhankintamme perustuu kestävän metsätalouden periaatteisiin, metsät ovat myös meidän elinympäristöämme. Hankintaesimiehemme tuntevat oman alueensa ympäristöolosuhteet ja ottavat jo leimauksessa huomioon metsäluonnon vaatimukset.

jälleenmyyjät

- - banneri1.jpg