pölkky suomi english katso jälleenmyyjät

- - - tausta_00puunhankinta.jpg

Korjuu

Puukaupan solmimisen yhteydessä selvitämme yhdessä puun myyjän kanssa kaupan kohteena olevan leimikon korjuuseen liittyvät ympäristönäkökohdat. Korjuussa käytetään alueellisen metsäkeskuksen suosituksia sekä metsäosastomme omaa korjuuohjetta

Asiakaslähtöisyys hankinnasta alkaen

Asiakaslähtöisyys on johtoajatuksena kaikessa Pölkky Oy:n toiminnassa. Puunhankinnassa asiakaslähtöisyys tarkoittaa muun muassa sitä, että monipuolisen tietojärjestelmän ansiosta loppuasiakkaan toivomukset vaikkapa normaalista poikkeavasta tukkikoosta voidaan ottaa huomioon jo korjuun suunnittelussa.

Erikoisen tärkeää korjuiden suunnittelussa on yksilöllinen katkonnan ohjaus. Kallisarvoisen raaka-aineen ensijalostus tehdään metsässä optimoimalla katkonta laadullisesti sekä pituusjakauman osalta parhaalla mahdollisella tavalla. Tarkka sahapuun talteenotto ja hyvä korjuujälki ovat metsäosastomme tavaramerkki.

jälleenmyyjät

- - banneri1.jpg