pölkky suomi english Sales

- - - polkky_sawn.jpg

- - polkkysawn.jpg

 

Sahatavarat rakentamiseen

POLKKYsawn-sahatavarat rakentamiseen ja teollisuuden raaka-aineeksi. Korkealaatuiset POLKKYsawn-sahatavaratuotteet sahataan yksilöllisesti ja tarkasti. Oikealla sahauksella varmistetaan, että tuote vastaa parhaiten raakapuun ominaisuuksia. Tiheä syyrakenne, suuri sydänpuuosuus sekä keskimääräistä pienempi oksakoko tekevät puun työstettävyys- ja lujuusominaisuudet erinomaisiksi.

Korkealaatuiset vakio- ja erikoissahatuotteet soveltuvat hyvin rakentamiseen ja teollisuuden raaka-aineeksi. Laadukkaan Pölkky-sahatavaran tunnistat täsmällisestä mittatarkkuudesta sekä hienosahatusta pinnan laadusta.

Huom: sahatavaratuotteet saatavissa myös ympäri höylättyinä!

Katso mitat

Puulajit

Mänty ja kuusi

Päälaadut

  • U/S (US), kvintta (V), sahatuottoinen (SF), terveoksainen (POLA), seksta (VI), vajaasärmä (VS).
  • Lajittelu tapahtuu yleisten lajitteluohjeiden mukaan tai asiakaskohtaisesti.
  • Koneellisesti lujuuslajitellut sahatavarat (C18, C24, C30).

Pituudet

  • Lankeavina pituuksina 1.8 - 5.4 m:n, 30 tai 10 cm:n moduuleissa.
  • Erikoiserät tarkkuuskatkottuna pituustoleranssi +--2 mm.

Kosteus

  • Erikoiskuivat: 8 %, 10 %, 12 %
  • Höyläyskuiva: 16 %
  • Vientikuiva: 18 %
  • Tuore

Erikoissahaukset

Tuorehalkaistut aihiot sydänvapaina tai sydänhalkaistuina

Paketointi

Trukkipaketti, pituuspaketti

- - laivausmerkit.png