pölkky suomi english katso jälleenmyyjät

- - - tausta_00hist.jpg

Vuosikymmenten kokemus - sinun eduksesi

Pölkky Oy:n perusti vuonna 1968 nykyisten pääomistajien Jouko ja Antti Virranniemen isä, maanviljelijä Erkki Virranniemi. Lähes viiden vuosikymmenen ajan Pölkky Oy on kehittynyt menestyväksi perheomistuksessa olevaksi puunjalostusyritykseksi.

Historia ja suurimmat investoinnit:

1962 - Erkki Virranniemi aloitti sahaustoiminnan kenttäsirkkelillä.

1965 - Virranniemen Saha Oy perustettiin Pohjois-Kuusamoon.

1968 - sahalaitos siirrettiin nykyiselle paikalle ja yhtiön nimeksi tuli Pölkky Oy.

1972 - aloitettiin höyläystoiminta.

1974 - Erkki Virranniemen kuoltua toimitusjohtajaksi tuli hänen leskensä Saara Virranniemi.

1991 - Saara Virranniemi luovutti toimitusjohtajan toimen pojalleen Jouko Virranniemelle. Painekyllästys ja sormijatkostuotanto aloitettiin.

1997 - Pölkky Oy osti Enso Oy:ltä Taivalkosken sahan liiketoiminnan (Ulea Oy).

1999 - uusi pyörösahalinja valmistui Taivalkoskelle. Pölkky Oy:n osaaminen tunnustettiin valtakunnallisella yrittäjäpalkinnolla.

2000 - uusi höylälinja valmistui Kuusamoon.

2002 - kamera-tuorelajittelulinja Kuusamon sahalle ja pätkäsormijatkoslinjan investointi.

2003 - maalauslinja.

2004 - automaattinen kutterinpaketointilinja Kuusamoon.

2005 - kanavakuivaamot Taivalkoskelle.

2007 - biolämpölaitos valmistui Kuusamoon, dimensiolajittelulaitoksen uudistus Taivalkosken sahalle sekä muita tärkeitä investointeja.

2008 - Kuusamon pyörösahalinjan yhteyteen hirsien paketointilinja ja tasaamolle kameralajittelulinja.

2009 - Pölkky osti Ruukki Group:lta Lappipaneli Oy:n liiketoiminnan. Kuivaamoinvestoinnit Kuusamoon. Pölkystä Pohjois-Pohjanmaan vuoden kouluttaja.

2010 - Etiikkapalkinto. Kutteripussituslinjan uudistus.

2010 - Taivalkosken Voiman voimalainvestointi.

2012 - Pölkky Oy:n vähittäismyynti ja rakentajapalvelu siirtyivät Ikipuu Kuusamo Oy:lle Kuusamon keskustaan.

2012 - Pölkky Oy osti UPM:ltä Kajaanin sahan liiketoiminnan (Kajaaniwood Oy).

2012 - Oulun kauppakamarin Vetovoima-palkinto.

2012 - käynnistyi uusi liimapalkkitehdas Kuusamossa.

2013 - Pölkky hankki omistukseensa Pellon painekyllästysliiketoiminnan ja -tuotannon JRK Tekniikka Oy:ltä.

2014 - uusi kanavakuivaamo Kuusamoon.

jälleenmyyjät