pölkky suomi english katso jälleenmyyjät

- - - tausta_00ymparisto.jpg

Vastuu ympäristöstä

Haluamme toimia ympäristö huomioiden kaikissa ympäristöä koskevissa asioissa. Metsäteollisuuden ja puunhankinnan vaikutukset ovat merkittäviä. Kestävällä metsänhoidolla on suuri merkitys ympäristötietoisilla markkinoilla. Parannamme toimintaamme jatkuvasti koko tuotantoketjussa ja pyrimme ottamaan ympäristön huomioon joka vaiheessa. Edellytämme tätä myös raaka-aine- ja palvelutoimittajiltamme. Uskomme, että voimme edistää kestävää metsätaloutta toiminta-alueellamme.

Ympäristöarvot
Sivutuotteiden hyötykäyttö
Tutkimus ja kehitys